Urządzenia grzewcze

Leimro HOT BOX to w pełni mobilne urządzenie do grzania dużych ilości wody zabudowane
w 10′ kontenerze. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik wody o pojemności 8000l oraz pompę
gorącej wody o wydajności 400l/min, do stosowania w większości procesów technologicznych.
Wystarczy podłączyć: zasilanie elektryczne, zimną wodę, paliwo i system jest gotowy do pracy.
System nie wymaga uzdatniania wody. HOT BOX to urządzenie bezciśnieniowe, więc jest bardzo
bezpieczne w użytkowaniu i nie wymaga kosztownych dopuszczeni oraz kontroli. Przy pomocy
opcjonalnego systemu wymiennika ciepła urządzenie może służyć do ogrzewania budynków
oraz wszelkich procesów technologicznych.

Leimro HOTBOX to w pełni mobilne urządzenie do grzania dużych ilości wody zabudowane w 10’ kontenerze.

Urządzenie wyposażone jest w zbiornik wody o pojemności 8000l oraz pompę gorącej wody o wydajności 400l/min, do stosowania w większości procesów technologicznych. Wystarczy podłączyć: zasilanie elektryczne, zimną wodę, paliwo i system jest gotowy do pracy. System nie wymaga uzdatniania wody. HOTBOX to urządzenie bezciśnieniowe, jest więc bardzo bezpieczne w użytkowaniu i nie wymaga kosztownych dopuszczeń oraz kontroli. Przy pomocy opcjonalnego systemu wymiennika ciepła urządzenie może służyć do ogrzewania budynków oraz wszelkich procesów technologicznych.

 

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia