Systemy dystrybucji
ciepła

Systemy dystrybucji ciepła Leimro składają się z pompy wstępnej, która zapewnia cyrkulację ciepłej wody ze zbiornika do wymiennika, oraz pompy wtórnej, która rozprowadza wodę w obiegu zamkniętym klienta. Woda obiegowa może być używana do ogrzewania różnych urządzeń, takich jak: stoły obrotowe, linie do produkcji stropów sprężonych, form bateryjnych lub do ogrzewania pomieszczeń biurowych i produkcyjnych. Użyte  systemy sterowania zapewniają energooszczędną i łatwą obsługę potrzeb grzewczych fabryki. Każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia