Serwis

Usługi inżynierii budowlanej

Usługi inżynierii budowlanej

Usługi inżynierii budowlanej oferują kompleksowy wgląd w czynniki wpływające na wykonalność prefabrykatów w Twoim projekcie.

W rezultacie otrzymasz szczegółowy projekt do opracowania planów, szczegóły połączeń, ilości i pakiet przetargowy, a także rysunki konstrukcyjne/wykonawcze i dokumentację.

Recenzja partnerska pomoże Ci zweryfikować i zoptymalizować projekt.

Usługi BIM

Usługi BIM

Zespół projektantów Elematic BIM oferuje dogłębną wiedzę na temat wszystkich wymagań BIM na etapach przedbudowlanych, budowlanych i powykonawczych dla projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Usługi Elematic BIM obejmują wizualizacje 3D i modelowanie lub wykrywanie kolizji i koordynację Twojego projektu. Dostępne są również usługi zarządzania budową, skanowanie do BIM, symulacje energetyczne i wirtualna/rozszerzona rzeczywistość.

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia