Linie produkcyjne

Płyta TT

Płyta TT

Płyty TT  są rozsądnym wyborem w przypadku podłóg i pokryć dachowych o większej rozpiętości i przyłożonym obciążeniu. Płyta TT zajmuje dużą przestrzeń i może zminimalizować lub nawet wyeliminować słupy. Płyta prefabrykowana z betonu sprężonego TT ma przekrój żebrowany.

Słupy

Słupy

Pale wbijane, zwane również palami przemieszczeniowymi, to podziemne, podpierające wyroby prefabrykowane. Pale przejmują obciążenia fundamentu i przenoszą je na warstwy gruntu lub skały, które mają wystarczającą nośność. Pale prefabrykowane to zazwyczaj długi, smukły element słupowy.

Płyty kanałowe

Płyty kanałowe

Płyty kanałowe to sprężone produkty podłogowe z okrągłymi lub ukształtowanymi pustkami, w zależności od lokalnych wymagań. Płyty te mogą być wytwarzane za pomocą extrudera lub slipformera.

Słupy

Słupy

Słupy to prefabrykaty o dużej nośności i dużej swobodzie architektonicznej. Prefabrykowane słupy sprężone są bardzo trwałe w porównaniu z alternatywnymi materiałami budowlanymi. Na przykład słup prefabrykowany można wznieść pięć razy szybciej niż słup na miejscu.

Belka

Belka

Belki to prefabrykaty o dużej nośności i dużej swobodzie architektonicznej. Prefabrykowane belki sprężone są bardzo trwałe w porównaniu z alternatywnymi materiałami budowlanymi.

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia