ICCX Digital 365

Aktualności

Data dodania:

04.07.2021

Lata pandemii 2020/2021 pokazały wszystkim, jak wrażliwa jest gospodarka światowa, szczególnie mocno ucierpiały targi i imprezy handlowe. Z dnia na dzień sektor ten musiał zostać zamknięty.

Dlatego w marcu 2021 odbyły się targi ICCX digital 365, wirtualna impreza handlowa i targi online, które dają branży możliwość pozostania w kontakcie ze swoimi klientami. Firma Leimro uczestniczy w tym wydarzeniu od drugiej edycji. Co kwartał, jako wystawcy, spotykamy się z partnerami i klientami podczas dni na żywo. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i bezpłatnej rejestracji pod linkiem: https://iccx.org/digital-365/visitor-registration

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia