LEIMRO 1000DTGBT

Technologia

Data dodania:

05.12.2020

Właśnie dostarczyliśmy kontener grzewczy LEIMRO 1000DTGBT do Norwegii. Kontener ten jest przystosowany dla 2 typów paliw: oleju opałowego oraz gazu ziemnego. Dodatkowo kontener wyposażony jest w zbiornik buforowy o pojemności 16m3. Rozwiązanie to jest idealne dla klientów, których wydajność źródła wody jest mniejsza od chwilowego zapotrzebowania wytwórni betonu.

Dostawy

Mapa przedstawia kraje do których dostarczyliśmy nasze produkty

Dostawy

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia