Dofinansowania

LEIMRO SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0231/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Promowanie własnej marki produktowej firmy LEIMRO na rynkach zagranicznych”

Celem projektu jest dynamizacja promocji marki produktowej LEIMRO Sp. z o.o. poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Dofinansowane projektu z UE: 94 200,00zł.

Deliveries

The map shows the countries to which we have delivered our products

Deliveries

Mapa

Mapa
Germany Poland Austria Estonia Finland Italy Norway Romania Sweden Slovakia Czech

Germany

Poland

Austria

Estonia

Finland

Italy

Norway

Romania

Sweden

Slovakia

Czech

Germany Finland Norway Austria Estonia Italy Poland Romania Sweden Czech Slovakia